Kompleksowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, placów i parkingów w sezonie zimowym (listopad-marzec) na zlecenie jednostek samorządowych, firm oraz klientów indywidualnych

Wramach usługi realizujemy następujące działania:

a) likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania chodników, przejezdności dróg, likwidacji zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi

b) odśnieżanie tj. usuwanie śniegu z dróg, chodników,  ścieżek rowerowych, placów i parkingów oraz wywożenie nadmiaru śniegu

c) usuwanie oblodzeń, tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości przez stosowanie środków chemicznych oraz materiałów uszorstniających zwiększających przyczepność poprzez poprawę tarcia

d) prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury)

e) utrzymanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy

f) przygotowanie, gromadzenie oraz przechowywanie materiałów do zapobiegania powstawaniu oraz usuwania śliskości zimowej.

 

Wycena usługi  jest ustalana indywidualnie dla każdego klienta.