Wykopy i nasypy na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, drogowego i przemysłowego

W ramach usług wykonujemy roboty ziemne na terenie Poznania i okolic. Polegają one na wydobywaniu gruntu, transportowaniu go w wyznaczone miejsce i nadawaniu mu kształtu określonego w dokumentacji projektowej. Tego typu działania realizujemy najczęściej na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, drogowego i przemysłowego. W zależności od tego, czy roboty odbywają się poniżej czy powyżej gruntu – zasadniczo dzielą się na wykopy oraz nasypy.

W zakresie robót ziemnych przeprowadzamy różne rodzaje prac:

  • wykopy pod obiekty budowlane i drogi
  • wykopy pod rowy i instalacje
  • wykopy pod ławy i stopy fundamentowe
  • nasypy i niwelacje – czyli wyrównywanie terenu
  • wyrównywanie dna wykopów

Roboty ziemne to jeden z pierwszych etapów prac przy każdej planowanej inwestycji budowlanej. Wykopy wykonuje się w celu przygotowania gruntu, stabilizacji terenu i osadzenia fundamentów, na których zostanie wzniesiony projekt budowlany. Wykopy są również nieodzowne w celu poprowadzenia przyłączy technicznych oraz różnych instalacji podziemnych, do których możemy zaliczyć: szambo, zbiornik retencyjny, oczyszczalnię ścieków. Wykopów wymaga także basen lub oczko wodne.

Istnieje kilka rodzajów wykopów, natomiast przebieg prac oraz głębokość wykopów zależy od kilku czynników, w tym od warunków wodno-gruntowych panujących na działce budowlanej.

Wykopy dzieli się ze względu na ich przeznaczenie oraz głębokość. Kryteria te są istotne z uwagi na wymagania, dotyczące zabezpieczenia wykopów oraz organizacji bezpiecznej pracy podczas ich wykonania.

Z uwagi na szerokość dna wykopu, dzieli się je na:

wąskoprzestrzenne o szerokości dna mniejszej lub równej 1,5 m,

szerokoprzestrzenne o szerokości dna większej niż 1,5 m.

Z uwagi na głębokość wykopu, wyróżnia się wykopy płytkie, średniogłębokie oraz głębokie, o głębokości większej niż 3 m.

Wykonujemy roboty ziemne z użyciem sprzętu ciężkiego. Wycena wykopów budowlanych wykonywana jest indywidualnie po przeprowadzeniu wywiadu z Klientem i zależy od skali przedsięwzięcia, a także rodzaju i ukształtowania terenu. Świadczymy usługi dla Klientów indywidualnych, przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych.

Zapraszamy do współpracy

Marcin Szczepaniak

Tel.: 786 669 710

E-mail: marcin.szczepaniak@przyjaznyrecykling.pl