Wywóz oraz recykling lub utylizacja odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych na zlecenie jednostek samorządowych, firm oraz klientów indywidualnych

W ramach współpracy oferujemy:

a) transport odpadów

b) recykling surowców wtórnych

c) utylizację odpadów przemysłowych i niebezpiecznych

Jesteśmy w stanie zagospodarować takie odpady jak:

 • tworzywa sztuczne: butelki PET, pojemniki z polipropylenu i poliwęglanu, folie i inne
 • szkło: zarówno całe pojemniki, jak stłuczka
 • makulatura: tektura i papier
 • puszki aluminiowe i stalowe, złom, przewody
 • elektroodpady
 • drewno
 • odpady niebezpieczne

Odebrane odpady selekcjonujemy i poddajemy recyklingowi, tak aby jak najwięcej surowców zostało odzyskane i wróciło do obiegu; to, czego nie jesteśmy w stanie ponownie wykorzystać - utylizujemy zgodnie z przepisami.

Wycena usługi jest ustalana indywidualnie dla każdego klienta.

Jak odbywa się wywóz odpadów przemysłowych?

Wywóz odpadów przemysłowych to oferta, która ma zadanie pomoc w odbiorze śmieci, które są wytworzone w toku procesu produkcyjnego i wymagają utylizacji. Do współpracy w podanym zakresie zapraszamy przedsiębiorstwa, dla których śmieci stanowią poważny problem i chcą się ich pozbyć tanio oraz zgodnie z przepisami środowiska. Przyjazny Recykling, dzięki bogatemu zapleczu administracyjnemu oraz technicznemu, posiada sprawdzone metody na odbiór śmieci przemysłowych i z przyjemnością je Państwu przedstawi. Działamy nie tylko na terenie Poznania, ale także całego kraju. Wywóz śmieci przemysłowych z naszym udziałem to przede wszystkim:

Jakie wartości przedstawia odbiór śmieci przemysłowych?

 • Obsługa większości kodów odpaduwywóz odpadów przemysłowych obejmuje większość kodów odpady, które można znaleźć w katalogu odpadów. Oznacza to, że oprócz odpadów obojętnych odbieramy także odpady niebezpieczne, które są oznaczone „*”. Jeśli więc w Państwa zakładzie wytwarzane są odpady niebezpieczne to chętnie zajmiemy się ich profesjonalną utylizacją.
 • Konkurencyjne ceny – obecna sytuacja geopolityczna sprawia, że mamy do czynienia z rosnącymi kosztami produkcji. Wpływ na taki stan rzeczy mają nie tylko ceny energii, ale także wzrost kosztów tzw. „czynnika ludzkiego”. Śmieci mogą jeszcze bardziej zniekształcić poziom kosztowy, o ile są one odbierane po zawyżonych cenach. Wywóz odpadów przemysłowych jest atrakcyjny pod kątem ekonomicznym, co sprawia że nie ma on dużego wpływu na końcową cenę produktu. Dzięki sprawdzonym metodom na odbiór nieczystości produkcyjnych wzrośnie Państwa konkurencyjność.
 • Elastyczność w podejściu do potrzeb klientaodbiór odpadów przemysłowych jest dostosowany do potrzeb klientów. Mogą one obejmować np. preferencje dotyczące wielkości kontenerów na opady, pojemników, bądź załadunku samych nieczystości. Jesteśmy przygotowani na każdy z proponowanych przez Państwa scenariuszy i postaramy się stanąć na wysokości zadania.
 • Szybkość działania – odpady przemysłowe, które zostały wygenerowane w zakładzie produkcyjnym powinny jak najszybciej opuścić jego teren. Wpływ na taki stan rzeczy mają nie tylko względy środowiskowe, ale i praktyczne. Odpady mogą zajmować sporo miejsca i tym samym stanowić przeszkodę w np. w magazynowaniu właściwych wyrobów. Wywóz odpadów przemysłowych wychodzi naprzeciw tym wszystkim potrzebom i odbywa się bardzo sprawnie.